Product Class
Contact us

Dalian Yuquan Metal Products Co., Ltd.

Tel : 86-411-83351708

Fax:86-411-83351728

Address:Houyuan Village, Yuantai Town,
Wafangdian City, Liaoning Province , China.

Postcode:116225

Website: www.yuquanmetal.com
E-mail :yuquanmetal@163.com

mail:yuquanmetal@163.com   Link:  yuquanmetal.1688.com    www.yuquanproducts.com
Telephone:  86-411-83351708 Fax:  86-411-83351728
Add:  Liaoning province Wafangdian City City yuan Tai Zhen Hou Yuan Industrial Park